Behandelmogelijkheden

De behandeling van de podotherapeut is erop gericht de oorzaak van de klacht te verhelpen en op die manier de functie van de voet en de benen te verbeteren. Soms is dit niet mogelijk en is de behandeling erop gericht de functie van de voet te behouden. Er zijn verschillende behandelingen mogelijk.

Podotherapeutische zolen

behandeling1Wanneer uw klacht veroorzaakt wordt door een afwijkende voetstand of het verkeerd functioneren/bewegen van de voeten kan een podotherapeutische zool de oplossing zijn. Deze zool kunt u gewoon in de meeste confectieschoenen dragen en beïnvloedt de functie van uw voet dusdanig dat de klachten meestal verminderen of verdwijnen.

Orthese

Klauw- of hamertenen? Likdoorns of drukplekken op of tussen de tenen? Het is helemaal niet nodig om met deze ongemakken door te blijven lopen. Een orthese is een soepel hulpmiddel van siliconen dat baat biedt bij deze klachten. Het hulpmiddel wordt tussen of om de tenen in de schoen gedragen en wordt direct op de voet gemaakt. Ook bij scheefstand van de grote teen of ter bescherming van de knobbel aan de zijkant van de grote teen biedt dit hulpmiddel uitkomst.

Nagelbeugel

behandeling3Veel nagelklachten ontstaan doordat een nagel te rond of te bol groeit en hierdoor de neiging heeft om in de huid te groeien. Uw podotherapeut zal de ingegroeide nagelpunt verwijderen en wanneer nodig een nagelbeugel plaatsen. Deze beugel zorgt ervoor dat de nagel minder krom komt te staan en voorkomt dat de nagel opnieuw problemen geeft. U merkt niets van de beugel en u kunt er gewoon mee douchen, zwemmen of de sauna bezoeken.

Vilttherapieën en taping

Soms heeft een cliënt veel pijn en is – los van een therapie – directe pijnontlasting wenselijk. Met een viltverband kan de druk op de pijnlijke plaats worden verminderd. Ook taping kan voor pijnvermindering zorgen, de pijnlijke spier of pees wordt dan meteen ontlast.

Instrumentele behandeling

Bij deze behandeling worden likdoorns, overmatig eelt of ingegroeide nagels behandeld wanneer de pedicure dit niet meer kan, mag of durft. Vooral voor cliënten met diabetes mellitus, reuma en vaatlijden is de instrumentele behandeling heel belangrijk. Deze cliënten hebben meer kans op complicaties en behoren daarmee tot de groep risicocliënten.

Behandeling voor diabetescliënten

Suikerziekte (diabetes) gaat in de loop der tijd gepaard met complicaties. Een daarvan is de diabetische voet. Bij de diabetische voet zijn door verhoogde bloedsuikers de huid, spieren, zenuwen en bloedvaten in de voet in meer of mindere mate aangetast. Dit leidt tot verschillende klachten zoals eeltvorming, wonden en pijn. Door een verminderde bloedtoevoer is de kans op infecties groter en genezen wondjes minder snel. Dit kan in een ernstig geval zelfs leiden tot verlies van tenen of een deel van de voet.

Eén van de taken van de podotherapeut is het voorkomen van wonden en amputaties aan de onderste ledematen. Dit doen wij door de risicofactoren vroeg te herkennen en regelmatig uw voeten te onderzoeken. We bekijken dan de conditie van de vaten in uw voeten, de zenuwen in de voeten, de huid en de stand van uw voeten. Ons advies is om in ieder geval jaarlijks uw voeten te laten onderzoeken door een podotherapeut, internist of praktijkondersteuner van de huisarts.

Flyer Voetzorg bij Diabetes Mellitus

Wondbehandeling

Langdurig bestaande wonden komen vooral voor bij cliënten met diabetes mellitus, reuma en vaatlijden. De wonden van deze cliënten moeten regelmatig worden schoongemaakt en worden daarna drukvrij gelegd met als doel het genezingsproces te bevorderen.

Voorlichting en advies

Bij pijnklachten is niet altijd direct een hulpmiddel nodig. Bij sommige klachten zijn een voetverzorgingsadvies, oefeningen of een schoenadvies voldoende.

Voetversterkende oefeningen

Op basis van de literatuur lijkt het erop dat het sterker maken van de spieren aan de onderzijde van de voet (intrinsieke voetspieren) ten goede komt aan balans en het lopen. Een verminderde balans en veranderde manier van lopen zijn de voornaamste voorspellers van vallen bij ouderen.
Vallen is een veelvoorkomend probleem bij ouderen en heeft grote maatschappelijke impact. Ouderen, bij wie de kracht van de intrinsieke voetspieren afgenomen is, hebben mogelijk baat bij een oefenprogramma om de intrinsieke voetspieren te versterken.
Op Fontys Hogescholen in Eindhoven loopt een onderzoek naar de rol van de kleine voetspieren.