Kwaliteit

Kwaliteit is een groot goed. Kwalitatief goede zorg, daar draait het om binnen onze praktijk. We investeren daarom veel tijd in de vernieuwingen binnen ons vakgebied. We blijven leren en studeren en we werken nauw samen met collega’s en andere disciplines binnen de gezondheidszorg.

We vinden het belangrijk wat onze cliënten van ons vinden. Daarom voeren we jaarlijks een cliënt tevredenheidsonderzoek uit.

Podotherapie in Beweging staat geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici. Ook zijn we lid van de Nederlandse Vereniging voor Podotherapeuten (NVvP). De leden van deze verenigingen moeten verplicht voldoen aan een aantal kwaliteitseisen:

  • Periodieke registratie in het Kwaliteitsregister Paramedici
  • Het volgen van na- en bijscholing op HBO-niveau, geaccrediteerd door de Stichting ADAP
  • Alle leden van de NVvP worden eens in de vijf jaar bezocht en beoordeeld. De visitatie vindt plaats in de praktijk van de podotherapeut
  • Het naleven van de richtlijnen Methodisch Handelen, Hygiëne en Minimum Inrichtingseisen van de NVvP

Onze sportpodotherapeut is daarnaast ook SCAS gecertificeerd. Deze certificatie houdt in dat de vakbekwaamheid van de beroepsbeoefenaar, het niveau van de opleiding en de geboden zorg(product) inzichtelijk wordt gemaakt door het voldoen aan nauw omschreven criteria volgens Stichting Certificering Actoren in Sportgezondheidszorg.

Afspraak maken
FITS Footwear
Vacatures

Declaraties voor pedicures

Pedicures die samenwerken met Podotherapie in Beweging buiten de keten, kunnen hier inloggen voor de verwerking van cliëntenzorg.